Rodzina 500 Plus

Program Rodzina 500+ to regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł będzie wypłacana, co miesiąc, dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie, aż do uzyskania przez nie pełnoletności.

Wsparcie zostanie przyznane bez względu na wysokość dochodów i stan cywilny rodziców. Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych.

Rodziny o niskich dochodach (jeżeli spełnią kryterium) otrzymają wsparcie także na pierwsze i jedyne dziecko.

Realizacja programu Rodzina+ to jeden z naszych priorytetów w polityce prorodzinnej dla Polaków oraz wypełnienie obietnicy wyborczej.


Więcej na: https://rodzina500plus.gov.pl/