Program „Witaj w Klubie”

Ministerstwu Sportu i Turystyki zależy na upowszechnieniu wszelkich form aktywności fizycznej. Dowodem tego jest zainicjowanie programu „KLUB”, który zapewnia wsparcie lokalnym klubom sportowym. W ramach projektu możliwe jest zdobycie dofinansowania na prowadzenie zajęć sportowych, zakup sprzętu oraz organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Dzięki realizacji programu „KLUB” stwarzamy warunki do rozwijania sportowych pasji i pomagamy trenerom w odkrywaniu młodych talentów.


Więcej na: