arosław Szlachetka - Wykonując mandat Posła na Sejm RP, wykorzystuje nabyte doświadczenie samorządowe.

Urodziłem się 5 czerwca 1983 w Myślenicach. Działalność społeczno–samorządową rozpocząłem już w szkole średniej: należałem do Młodzieżowej Rady Powiatu Myślenickiego i byłem wolontariuszem PCK.

Jestem magistrem wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyłem także studia podyplomowe – Szkołę Liderów Politycznych na Wyższej Szkole Europejskiej oraz Zarządzanie Organizacjami Sportowymi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W latach 2006–2014 byłem naczelnikiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Myślenice. Pracowałem jako dyrektor biura poselskiego, ratownik WOPR oraz nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach. Obecnie jestem członkiem zarządu Ludowego Klubu Sportowego „Respekt” Myślenice.

Od grudnia 2003 r. należę do partii Prawo i Sprawiedliwość i odpowiadam za strukturę powiatową PiS w Myślenicach. W wyborach samorządowych w 2006 zostałem wybrany do Rady Miejskiej w Myślenicach. W latach 2010–2011 sprawowałem funkcję zastępcy wójta Gminy Pcim, a następnie pełnomocnika wójta ds. Rozwoju, Strategii oraz Sportu.

W 2010 i 2014 zostałem wybrany z listy wyborczej KW Prawo i Sprawiedliwość do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Byłem jednym z aktywniejszych samorządowców wojewódzkich, biorąc udział w pracach komisji, podkomisji i komisji konkursowych.

Jako ambasador Lednicy2000 organizuję coroczne wyjazdy na Ogólnopolskie Spotkania Młodzieży. W latach 1999–2015 byłem w członkiem Duszpasterskiej Rady Parafialnej w parafii pw. Narodzenia NMP w Myślenicach, a w latach 2014–2016 liderem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży na terenie dekanatu Myślenice i członkiem Parafialnego Komitetu Organizacyjnego. Od 2012 należę do Grupy Teatralnej „Misterium”.

W wyborach do Sejmu RP w 2015 uzyskałem mandat posła z okręgu wyborczego nr 12, który swoim zasięgiem obejmuje powiaty myślenicki, chrzanowski, oświęcimski, suski i wadowicki.

Prywatnie mam żonę Agnieszkę i syna Adasia.