Mieszkanie Plus

Mieszkanie+, rządowy program zakładający m.in. budowę przystępnych cenowo mieszkań na wynajem, z możliwością nabycia do nich prawa własności.

Projekt będzie prowadzony na zasadach rynkowych i zarządzany przez BGK Nieruchomości S.A. Inwestycje zostaną zrealizowane na gruntach jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa i spółek oraz inwestorów prywatnych z wykorzystaniem finansowania z Funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości S.A.

Mieszkanie+ to jeden z elementów Narodowego Programu Mieszkaniowego, który przewiduje także m.in. wsparcie dla systematycznego oszczędzania na mieszkanie oraz zwiększenie liczby budowanych mieszkań dla najmniej zarabiających (w ramach budownictwa gminnego oraz realizowanego we współpracy z gminą).


Więcej na: