Działalność poselska

Przynależność do Komisji i Podkomisji:

 • Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
 • Podkomisja stała do spraw turystyki
 • Komisja Polityki Senioralnej

Przynależność do zespołów parlamentarnych:

 • Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 – przewodniczący
 • Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów – wiceprzewodniczący
 • Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych
 • Parlamentarny Zespół ds. Turystyki
 • Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.
 • Parlamentarny Zespół Karpacki
 • Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych:

 • Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Rumuńska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna

Interpelacje:

Wypowiedzi na posiedzeniach sejmu: