Wizyta minister E. Rafalskiej w Myślenicach

Przebywająca we wtorek 18 września 2018 w Małopolsce minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, na zaproszenie posła Jarosława Szlachetki, odwiedziła Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło Myślenice.

Szefowa resortu zajmującego się sprawami m.in. osób niepełnosprawnych, spotkała się z podopiecznymi OREW-u, ich opiekunami oraz przedstawicielami różnych środowisk zajmującymi się pomocą osobom z niepełnosprawnościami. Wizyta pani minister była dobrą okazją do rozmów i dyskusji nad budowanym przez rząd, w ostatnich trzech latach, systemem wsparcia osób niepełnosprawnych.

Obecni na spotkaniu z minister Elżbietą Rafalską dziękowali i podkreślali znaczne zwiększenie przez państwo finansowania prowadzonych przez nich działalności oraz wsparcia materialnego w postaci większych stawek rent socjalnych i świadczeń dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Elżbieta Rafalska nie szczędziła pozytywnych opinii pod adresem zarządu oraz całej kadry Ośrodka.

Na briefingu prasowym poseł Jarosław Szlachetka i, jednocześnie, kandydat na burmistrza Myślenic, zaprezentował także swój plan i propozycje dla osób niepełnosprawnych. – W gminie Myślenice mamy jeden z najwyższych wskaźników osób niepełnosprawnych spośród wszystkich gmin w powiecie myślenickim, jak i w całej Małopolsce. Dlatego chciałbym w obecności pani minister jako kandydat na burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, zapowiedzieć aktywne włączenie się gminy w nowej kadencji samorządu w konkretne wsparcie osób niepełnosprawnych i organizacji działających na rzecz tego środowiska przez dofinansowanie m.in.: wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne oraz rehabilitacji domowej, wprowadzenie opieki wytchnieniowej (możliwość powierzenia komuś np. dziecka z niepełnosprawnością, by móc np. zwyczajnie odpocząć), budowy placu zabaw dla osób niepełnosprawnych (korzystając z możliwości np. rządowego programu OSA); wygospodarowanie z zasobu gminnego pomieszczeń dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Magiczny Dom”, utworzenie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych, likwidacje barier przy budynkach użyteczności publicznej oraz nieruchomościach prywatnych – mówił parlamentarzysta. – Obecnie gmina Myślenice, w moim przekonaniu, słabo angażuje się w sprawy środowiska osób niepełnosprawnych. Zostając nowym burmistrzem Myślenic chciałbym to zmienić i podjąć odpowiednie działania do realizacji nakreślonych kierunków pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom – dodał Jarosław Szlachetka.

– Te działania, które mogą być realizowane dzisiaj przez samorząd gminy Myślenice, mogą być wspierane przez budżet państwa programem, który jest oferowany właśnie dla samorządów i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. My jako strona rządowa przywiązujemy dużą uwagę do realizacji tych zadań, stwarzając odpowiednia bazę materialną, aby organizacje takie jak PSONI, mogły w większym standardzie prowadzić Środowiskowe Domy Samopomocy lub Warsztaty Terapii Zajęciowej – mówiła podczas konferencji minister Elżbieta Rafalska, nawiązując także do także do programów związanych z rozbudową żłobków i polityką senioralną.