Koncepcja na przebudowę skrzyżowania w Krzyszkowicach – gotowa

We wtorek, 11 września, poseł Jarosław Szlachetka na konferencji prasowej przedstawił efekt pracy Oddziału Krakowskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dot. koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową w Krzyszkowicach.

O potrzebie przebudowy skrzyżowania na tzw. Bezkolizyjne, było głośno w ubiegłym roku podczas m.in. spotkania mieszkańców z inżynierami z GDDKiA oraz lokalnymi władzami. Ze strony właściciela drogi krajowej padło zapewnienie, że zostanie opracowane rozwiązanie, które będzie spełniało wszelkie normy techniczne oraz budowlane. Opracowanie powstało na podstawie wcześniej przygotowanych wariantów, umożliwiających rozwiązanie niebezpiecznego przejazdu przez zakopiankę w tym miejscu.

– Prezentuje państwu opinie techniczną w zakresie możliwości i wskazania rozwiązań poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową w miejscowości Krzyszkowice, która zakłada budowę tzw. tunelu – mówił podczas konferencji poseł. – Rozwiązanie przygotowane przez zarządcę drogi krajowej jest opracowane przez wykwalifikowanych inżynierów oraz spełnia warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. To opracowanie to dowód na to, że dzięki mojemu zaangażowaniu i dobrej współpracy z GDDKiA oraz resortem infrastruktury, od prawie trzech lat skutecznie realizujemy kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo zarówno uczestników ruchu drogowego, jak i mieszkańców. Inwestycje, na które mieszkańcy czekają już od kilkunastu lat.

Jak poinformował poseł Jarosław Szlachetka, zgodnie ze złożoną deklaracją, koncepcja trafi następnie m.in. do mieszkańców w celu wypowiedzenia się nad zaproponowanymi przez inżynierów rozwiązaniem służącym poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu w Krzyszkowicach.