Dofinansowanie dla OSP

Kolejne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z regionu otrzymają dofinansowanie. To efekt działań posła Jarosława Szlachetki.

Dzięki pomocy parlamentarzysty, podpisano umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na mocy ustaleń, do OSP w Borzęcie trafi 200 tys. zł, zaś do druhów z OSP Jawornik 100 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.