Nowe władze okręgowe PiS wybrane

W niedzielę 20 listopada 2106 roku w Chrzanowie odbył się Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie obrad uprawnieni członkowie wybrali prezesa okręgu, zarząd okręgu oraz reprezentanta do regionalnej komisji rewizyjnej. We władzach okręgowych partii będą zasiadać razem z posłem Jarosławem Szlachetką jeszcze trzy osoby z ziemi myślenickiej.

Prezesem Zarządu Okręgowego PiS w wyborach tajnych został wybrany poseł Marek Polak z Andrychowa. Na członków Zarządu Okręgowego PiS delegaci spośród 17 zgłoszonych kandydatów wybrali dziewięciu członków, reprezentujących poszczególne powiaty: powiat chrzanowski – radny powiatowy Krzysztof Kozik, powiat myślenicki – były sekretarz gminy Pcim Janusz Ambroży, radna powiatowa Jolanta Majka i radny RM w Myślenicach Robert Pitala, powiat oświęcimski – radny powiatowy Dariusz Gawęda, powiat suski Krzysztof Chudzik i radny powiatowy Sławomir Hajos, powiat wadowicki – radny wojewódzki Filip Kaczyński i starosta wadowicki Bartosz Kaliński. Członkiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej PiS w Małopolsce został radny powiatowy Jacek Pyrek z Chełmka.

Zgodnie z zapisami statutu PiS w składzie zarządu okręgowego z głosem stanowiącym mogą również uczestniczyć członkowie Rady Politycznej PiS z naszego okręgu, którymi są wszyscy parlamentarzyści PiS z Okręgu nr 12 Chrzanów, a więc posłowie: premier Beata Szydło, Ewa Filipiak, Zbigniew Biernat i wspomniany już Jarosław Szlachetka oraz senator Andrzej Pająk a także radny wojewódzki Zdzisław Filip i wicestarosta oświęcimski Jarosław Jurzak.
Z powiatu myślenickiego w zjeździe uczestniczyło w sumie 39 delegatów członków PiS a wprowadzenie 3 osób do nowego zarządu jest dla myślenickiej struktury dużym sukcesem.